Om mig

  • Om mig

Hos mig kan du få hjälp med många av dom psykiska besvär vi kan mötas av. Min terapi har sin grund i den s.k. kognitiva beteendevetenskapen som går ut på alla människor är unika och att man med hjälp av analys tar reda på hur man tar in information och hur man reagerar på den.

Terapin sker vanligtvis i tre steg – I det första steget lär vi känna varandra och skaffar förståelse för vad som känns problematiskt. När vi har en tydlig bild av detta så inleds fas två vilket är en mer djupgående analys där vi försöker nysta i varför känslor, tankar och beteenden uppstår, om dom kan härledas till något historiskt eller traumatiskt. I det tredje och avslutande steget väljer vi noggrant ut ett angreppsätt som känns rätt och arbetar utifrån det. Min mottagning ligger väldigt centralt och jag har ett schema som är förlåtande om man t.ex. jobbar eller går i skolan.

Jag arbetar även med personlighetsbedömningar, testning och neuropsykologiska utredningar såsom ADHD och Aspergers syndrom.

 

Carl Hyltén-Cavallius
Leg. psykolog och Terapeut och medlem i Psykologförbundet och Psykologföretagarna.

Mottagning mitt i city
Mottagningen ligger i city på Jakobs Torg 3, 4 trappor.

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta oss per telefon
08-562 694 00
Eller per E-post
info@citypsykologen.se