Psykisk hälsa

Det mänskliga psyket är fragilt och livets motgångar kan vara många. Många människor känner någon gång att dom behöver dela med sig, prata av sig eller få hjälp med att hantera sina känslor och tankar.

Nedstämdhet – Att vara nedstämd innebär för dom flesta att man inte bryr sig så mycket om vad man känner, att det finns en större distans till ens känslor men också till socialt umgänge, inkludering och acceptans.

Ångest och oro – Det är väldigt vanligt att man ibland kan vara orolig eller känna lättare ångest men om det är ett vanligt inslag i ens vardag, eller om man får svårt att t.ex. sova eller sköta skolan eller jobbet kan det definitivt vara aktuellt att söka hjälp.

Depression – Sorg av olika slag eller andra traumatiska händelser kan få oss ur balans. En depression kan komma plötsligt eller smygande och karaktäriseras ofta av sömnsvårigheter och känslor av  utanförskap och hopplöshet. Depression är idag en relativt vanlig åkomma men inte mindre allvarlig för det. Obehandlad depression kan få allvarliga konsekvenser och finns det misstanke är det bättre att vara på säkra sidan och ta kontakt med mig eller din läkare.

Fobier – Att vara så rädd för något, att man hellre undviker än att bli utsatt kan för många vara väldigt jobbigt och kännas som att man går miste om goda upplevelser i livet. Obefogad och stark rädsla kan också upplevas som ett handikapp. Med terapi kan man gå på djupet och förstå grunden till rädslan för att sedan bemöta den med rationella angreppsätt. Majoriteten av fobier går att råda bot på.

Jag har lång erfarenhet av samtalsterapi och har under åren hjälpt många människor till en bättre psykisk hälsa. Hos mig kan du få hjälp med sorg, sömnsvårigheter, nedstämdhet, depressioner och mycket annat som man kan mötas av i livets olika skeden.

Läs mer om mig –>

Din psykolog på Östermalm i Stockholm