Mental hälsa

Om mig

Hos mig kan du få hjälp med många av de psykiska besvär som man kan drabbas av. Min terapi har sin grund i den s.k. kognitiva beteendevetenskapen som går ut på alla människor är unika och att man med hjälp av analys tar reda på hur man tar in information och hur man reagerar på den.

Terapin sker vanligtvis i tre steg – I det första steget lär vi känna varandra och skaffar förståelse för vad som känns problematiskt. När vi har en tydlig bild av detta så inleds fas två vilket är en mer djupgående analys där vi försöker nysta i varför känslor, tankar och beteenden uppstår, om dom kan härledas till något historiskt eller traumatiskt. I det tredje och avslutande steget väljer vi noggrant ut ett angreppssätt som känns rätt och arbetar utifrån det. Min mottagning ligger väldigt centralt och jag har ett schema som är förlåtande om man t.ex. jobbar eller går i skolan.

Jag arbetar även med personlighetsbedömningar, testning och neuropsykologiska utredningar såsom ADHD och Aspergers syndrom.

Carl Hyltén-Cavallius
Leg. psykolog och Terapeut och medlem i Psykologförbundet och Psykologföretagarna.

Läs mina vitsord och omdömen –>

Din psykolog på Östermalm i Stockholm